Over de TOPDOG trainer

Mijn naam is Mariëth Grimberg. Na mijn opleiding HBO-Jeugdwelzijnswerk heb ik zo’n 25 jaar in de (jeugd)hulpverlening gewerkt. Ik werkte lang op een Medisch Kleuterdagverblijf, vervolgens in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als laatste werkplek Jeugdhulp Friesland. Ik werkte met kinderen en jongeren met gedrags- en ontwikkelingsproblemen en psychiatrische aandoeningen. In andere functies werkte ik met volwassenen met diverse problematiek.

Naast mijn opleiding en werk met kinderen ben ik altijd bezig geweest met dieren. Waarbij honden altijd mijn grote voorkeur hebben gehad. Naast HAVO en HBO-J. assisteerde ik zes jaar bij een dierenarts in Groningen. Mijn droom was om met kinderen/volwassenen en dieren te gaan werken. Die droom is uitgekomen met de start van Mazzeltopdogtraining in 2011. Momenteel heb ik 3 honden: Mazzel,Mendel en Simcha.

Gevolgde opleidingen: 2010: Certificaat Basisopleiding Topdogtrainer
2011: Certificaat Coachingstraject Topdogtrainer
2012: Certificaat 12- opleiding Topdogtrainer (bevoegdheid om kinderen jonger dan 12 jaar Topdogtrainingen te mogen geven)
2013: In september 2013 start ik met de opleiding Master Topdog en hoop hiervoor in 2014 mijn certificaat te kunnen behalen.

Mens en Hond Consultancy verzorgt de opleiding tot Topdogtrainer evenals de vervolgopleidingen.

Over TOPDOG

TOPDOG HondenSOVA training is een hulpverleningsmodule, waarbij de hond wordt ingezet als co-trainer. De training is ontwikkeld naar voorbeelden uit het Animal Assisted Interventions model, waarmee verbluffend resultaten worden gehaald in Amerika, Oostenrijk, Duitsland en - op kleine schaal – Frankrijk, in de psychiatrie, in de sectoren voor mensen met verstandelijke en fysieke beperkingen en in het onderwijs. In Amerika wordt tevens justitieel met honden gewerkt. De TOPDOG hondenSOVAtraining wordt sinds 2006 gegeven in Doetinchem en omstreken door Mens en Hond. TOPDOG HondenSOVAtraining is een meer uitgebreide uitgave van het TOPDOG model "hondenbegeleidingstraining" (winnaar van de landelijke methodiek - innovatieprijs 2007 in de geestelijke gezondheidszorg) van jeugdzorgorganisatie Lindenhout.
Meer weten

Voor wie?

Topdog is voor kinderen, jongeren en volwassenen, die over-assertief zijn of onder-assertief. Ik doe Topdog ook met volwassenen die geïnteresseerd zijn beroepsgerichte deskundigheidsbevordering te doen: Een lerarenteam, een team pedagogisch medewerkers in de jeugdzorg, een diagnostisch team van BJZ, etc. Je kunt via Topdog leren wat je sterke en minder sterke kanten zijn binnen je werk. Wij coachen je dan je sterke kanten uit te bouwen en je mindere kanten af te bouwen...

Door wie?

De training wordt uitgevoerd door Mariëth Grimberg, TOPDOGtrainer en hulpverlener. Hulphonden Mazzel en Mendel zijn geselecteerd en getest op hun geschiktheid. Simcha is in opleiding. Mariëth werkt nauw samen met Mens en Hond Consultancy.

Wat doe ik?

De TOPDOG hondenSOVAtraining bevat een kennismakingsgesprek, met de matching van de hond met de cliënt, tien trainingssessies, een tussenevaluatie aan het eind van de 5e trainingssessie en een evaluatiesessie. <p> De cliënt leert met een hond omgaan, in alle facetten die hij/zij nodig heeft dit verantwoord en plezierig te doen. Ik ga uit van natuurlijk hondengedrag en het begrijpen van natuurlijk hondengedrag.

Transfer

De opzet van de training is dat de cliënt zich beter gaat voelen en het geleerde gaat toepassen in de omgang met mensen waardoor de communicatie effectiever, succesvoller en meer bevredigend verloopt.

Wat doen honden?

Honden ervaren ons als - wat vreemde – reusachtige soortgenoten met 3 koppen. Na een kundige kennismaking, gaat een hond er van uit dat een kind, een jongere of een volwassene, een roedelgenoot is. Honden doen wat ranghogere roedelgenoten van ze vragen (12+ variant) en doen vriendelijk en speels met ranggelijke en ranglagere roedelgenoten (12- variant). Voorts dragen zij zorg voor het welbevinden van roedelgenoten bij angst, pijn en boosheid. Dit doen zij door clownesk gedrag te vertonen. Honden verhogen zelfvertrouwen door opdrachten uit te voeren en verminderen angst, geremdheid en boosheid met grappig en speels gedrag.
Praktijkvoorbeelden

Liane

Liane was, na een periode van 4 jaar het slachtoffer te zijn geweest van treiterijen op school, vastgelopen op een M.B.O. opleiding kok. Zij deed een oriëntatiejaar op een R.O.C. in Arnhem en wilde de laatste drie maanden van dit oriëntatiejaar stage lopen bij een adviesbureau voor hondengedrag. Liane had 1½ maand nodig voordat zij ertoe kwam een kennismakingsgesprek te regelen met het stagebedrijf. Tijdens haar snuffelstage van ongeveer 1½ maand, deed zij een intensieve vorm van de TOPDOG training. Na 3 weken belde Liane’s mentrix van school het stagebedrijf met de vraag: “Wat doen jullie met dit meisje? In het verleden spijbelde zij twee dagen per week of was ziek. Tijdens de dagen dat zij op school was, sprak zij nauwelijks en deed niets. De afgelopen twee weken komt zij de terugkomdagen trouw naar school, doet actief mee tijdens de lessen en vertelt enthousiast over de hond die zij tijdens haar stage begeleidt”. Liane is na het oriëntatiejaar gestart met een opleiding dierverzorging in Nijmegen. Haar leerprestaties zijn goed en zij wordt niet gepest.

Mark

Mark was een verlegen jongetje, met zwakke leerprestaties in het tweede jaar van een V.M.B.O opleiding. Hij bleef zitten aan het eind van het schooljaar. Toen hij via een hanggroep betrokken raakte bij een jeugdbende, sloeg zijn kwetsbare en verlegen gedrag om in impulsiviteit en agressie. Aan het eind van het gedoubleerde tweede jaar werd hij van school verwijderd en kon niet naar het derde leerjaar. Na een agressie - regulatietraining als onderdeel van een hulpverlening bij JEKK, een verblijf van 3 maanden in een time-out klas en een TOPDOG training, kreeg hij een kans alsnog aan het derde leerjaar van zijn opleiding te beginnen. Mark heeft in een periode van twee maanden, zijn achterstand van het eerste kwartaal ingelopen. Hij scoorde gemiddeld hoger dan een zeven en conflicten kwamen nog nauwelijks voor. Bij een meningsverschil bleef zijn gedrag binnen sociaal acceptabele proporties, terwijl hij leeftijdsadequaat en bovengemiddeld weerbaar gedrag vertoonde.

Rik

Rik (9 jaar) was een jongen met niet gediagnosticeerde w.s. a.d.d. en p.d.d.-nos. Hij kon zich op school heel slecht concentreren, stond een beetje naast de groep en kon ook thuis moeilijk contact maken met mensen en onderhouden. Hij moest op school aan een tafeltje alléén naast de juffrouw zitten, werd erg veel gecorrigeerd op zijn onvermogen haar mond te houden en hij kreeg zijn werkjes niet af, die er daarnaast ook erg onverzorgd uit zagen. Spelen deed hij alleen. Hij werd op basis van zijn uiterlijk en op basis van zijn wel erg solistische gedrag geregeld gepest. Halverwege de Topdogtraining bleek zijn concentratievermogen meer dan verdubbeld. Hij kreeg zijn werkjes af en hoorde bij de snellere leerlingen. Daarnaast werd hij socialer: hij ging contact leggen en onderhouden met klasgenootjes. Hij speelde niet langer alleen. De pesterijen verdwenen volledig. Het viel zijn tante Agnes op dat Rik heel veel minder claimend werd en èchter en aardiger.

Nora

Nora (10 jaar) was een geadopteerd meisje in een pleeggezin. Zij had een hechtingsstoornis. Nora trachtte mensen in haar sociale omgeving te “pleasen” met van alles en nog wat. Wanneer bleek dat zij haar beloftes niet waar kon maken, bedacht zij “leugentjes om bestwil”…. Zij bracht zichzelf hiermee geregeld in de moeilijkheden. Nora raakte verstrikt in allerlei leugens. Verder liet zij zich strikken voor allerlei activiteiten, waar zij geen tijd voor had of die zij niet waar kon maken, waarna zij weer leugens gebruikte om falen te vergoelijken. Nora’s probleem was in de dagelijkse praktijk van het leven samen te vatten als: Een groot onvermogen nee te zeggen en voor zichzelf op te komen. Vanaf halverwege de Topdogtraining ontwikkelde Nora het vermogen “nee” te zeggen en realistischer gedrag te vertonen in de omgang met leeftijdsgenoten. Voorts liet zij zich niet langer sturen door een 8 jaar oudere broer uit het gezin. Haar concentratievermogen verbeterde, waardoor haar leerprestaties op school vooruit gingen.

Jacquelien

Jacquelien was een gescheiden moeder met drie kinderen. Zij was onzeker en pedagogisch inconsequent. Het gevolg hiervan was, dat haar kinderen haar niet serieus namen en het gedrag vertoonden zoals de kinderen in de film “Schatjes”. Wanneer Jacquelien boodschappen ging doen moest zij, voordat zij wegreed, controleren of haar auto niet aan de garagedeur bevestigd was. Wanneer zij terug kwam van boodschappen doen, moest zij goed kijken of er geen “valkuil” gegraven was. Wanneer zij een deur opende, diende zij goed te kijken of er geen emmer water op de deur stond. Haar kinderen waren volledig losgeslagen. Jacquelien was wat driftig. Zij neigde ertoe snel en hevig boos te worden, te dreigen met gruwelijke straffen, maar deze vervolgens niet waar te maken. Na vier sessies TOPDOG training werd zij rustiger en meer zelfverzekerd. Halverwege de TOPDOG training vertelde zij dat het geruzie thuis voorbij was en aan het eind van de training bleek dat het pedagogisch klimaat was genormaliseerd.

Voor jongeren

Niet praten maar doen, daar gaat het om bij TOPDOG. Bovendien is het lachen tijdens een training. Een TOPDOGtraining bestaat uit 12 bijeenkomsten. Tijdens de training maken de hond en jij kennis. Dan volgen 10 trainingen. De 12e bijeenkomst is de afsluiting, jij krijgt dan je certificaat.
Meer weten

Zelfvertrouwen

Honden zijn groepsdieren. Zij gaan er daarnaast van uit dat jij ook een hond bent. Honden zien jou dus als een collega hond en ons gezin als een hondenroedel. Zij doen aardig tegen elkaar, wanneer duidelijk is wie in de groep leiding geeft, wie de opdrachten uitvoert en wie de grappenmaker is. Jij gaat leren je als een leidershond te gedragen. Wanneer dit lukt, ga jij je goed voelen. Dit noem je zelfvertrouwen.

Zelfbeheersing

Wanneer je snel boos wordt en dan flipt, krijg je nooit je gelijk. Dat is onrechtvaardig, wanneer je wel gelijk hebt! Boos worden en voor jezelf op komen, zonder in de problemen te raken, kun je leren door met een hond te trainen. Leidershonden zijn rustig en vrijgevig. Zij worden zelden boos. Dat hebben zij niet nodig om leiding te kunnen geven. Zij laten duidelijk zien wat zij willen, zonder te bluffen, zonder te liegen en zonder te flippen.

Weerbaarheid

Rustig of verlegen zijn is geen probleem. Het zijn goede eigenschappen. Wanneer je echter zo verlegen bent dat je gepest wordt, of je durft op school nooit iets te vragen, kun je er ook last van hebben. Voor jezelf op komen, kun je leren door te trainen met een hond: Rustig zijn, maar overtuigend, zonder over je heen te laten lopen.

Hondenfluisteraar

Wanneer je wat je leert goed weet toe te passen, kun je honden begeleiden zonder dat dit voor de meeste mensen zichtbaar is. Iemand die dit kan, wordt hondenfluisteraar genoemd. Dit lijkt magie. Je kunt het gewoon leren! Je wordt eerst rustig, waarmee je een hond rustig maakt. Daarna leer je hondentaal te lezen en uiten en daarmee een hond te begeleiden. Vervolgens maken wij de oefeningen steeds moeilijker en tot slot leer je de rust en de hondentaal die je hebt geleerd, toepassen in de omgang met mensen (transfer).

De honden

Ik heb drie honden Mazzel, Mendel en Simcha. Ze zijn alle drie zeer gericht op mensen en vinden het werken binnen een training erg leuk.
Mazzel, Mendel en Simcha

Mazzel

Mazzel is een Schotse Herder (collie). Hij is 26 maart 2006 geboren bij ‘Fragro’s Home’ in een nest van zeven reuen en een teef. Mazzel is een lieve, vrolijke hond. Een trouwe kameraad. Het is een rustige hond tot je een balletje tevoorschijn haalt, dan blaft hij je de oren van je hoofd. Hij kan prima opschieten met onze vier katten. Samen met onze rode kater Tovvie vormt hij MAZZEL TOV wat hebreeuws is voor geluk. Met veel plezier heb ik mijn bedrijf naar Mazzel, mijn trouwe viervoeter, genoemd. Mazzel heeft heel wat diploma’s gehaald. Het is een hond die ik makkelijk overal mee naar toe kan nemen. Hij is dol op Ameland, heerlijk rennen langs het strand! Mazzel is door Mens en Hond gecertificeerd, dat betekent dat hij betrouwbaar is om TOPDOG trainingen aan kinderen/jong/volwassenen te geven. Mazzel is dol op werken.!

Mendel

Mendel is een Zwitserse witte herder. Haar Hebreeuwse naam betekent trooster. Zij is 27 maart 2011, een dag na Mazzel’s 5e verjaardag, geboren. Mendel is uitgegroeid tot een vrolijke en enthousiaste hond. Ze gaat graag mee op stap, ze is dol op kinderen, volwassenen en andere honden. Ze heeft een vrolijke kwispelstaart. Ze is ook dol op onze katten maar uit dit soms iets te onstuimig. Ze haalt allerlei kattenkwaad uit, met haar is het leven nooit saai!. Mendel is veel op ’t Sterrenpad (brede school) in Nuis/Niebert geweest. Ook Mendel heeft inmiddels verscheidene certificaten behaald. Inmiddels is Mendel gekeurd en gecertificeerd bij Mens en Hond Consultacy.

Simcha

Simcha is een kleine zwarte hond van zo’n 35 cm hoog. Hij is slim, leergierig en temperamentvol. Hij is dol op kinderen en vindt volwassenen ook erg leuk. Op wandelingen speelt hij graag met andere honden. Simcha is op 18 september 2010 in Spanje geboren en daarmee een half jaar ouder dan Mendel. Simcha en Mendel spelen graag met elkaar, ze zijn echte 'partners in crime'. Simcha heeft inmiddels zijn eerste cursus op de hondenschool doorlopen en is met glans geslaagd, hij vindt het geweldig om te werken. Ook Simcha is een Hebreeuwse naam, de betekenis ervan is vreugde.

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact met me op via

marieth@mazzeltopdogtraining.nl

of bel me via 0636-159467

Links

Hond als middel tegen ADHD bij Kinderen (PDF) artikel over Mazzel Topdogtraining in het Dagblad van het Noorden

Kinderen taal van hond leren spreken (PDF) artikel over Mazzel Topdogtraining in het Dagblad van het Noorden

www.mensenhond.nl over TOPDOG hondenSOVAtraining en de opleiding voor TOPDOGtrainer

www.finnanamcara.com collega TOPDOGtrainer uit het oosten van het land met wie ik graag samen werk

www.terlunerschloss.com fokker van Mendel en vele andere Zwitserse witte herders met een open karakter

www.omkeoudeman.nl is de website van Omke Oudeman, die de meeste foto’s op deze website heeft gemaakt.

Grimberg&Ko Begeleiding

Grimberg&Ko Begeleiding is bestemd voor iedereen die op zoek is naar kleinschaligheid, kwaliteit en flexibele begeleiding. Deze zorg wordt bij jou thuis geleverd.

Ik richt mij op de begeleiding van kinderen/jongeren en volwassenen met een psychische aandoening en/of een verstandelijke beperking.

In het verleden heb ik, toen ik bij Philadelphia werkte, kleine groepen mensen en individuen in hun thuissituatie begeleid. Dit waren mensen die begeleid zelfstandig woonden of gingen wonen.

Individuele begeleiding

Als je binnenkort zelfstandig gaat wonen of je woont al op jezelf, dan kun je in aanmerking komen voor (individuele) begeleiding. Je kunt dan gewoon thuisblijven want ik kom gewoon naar je toe. Ik help je dan met allerlei dagelijkse taken, bijvoorbeeld:

  • Het onderhouden van contacten
  • Je weekplanning
  • Je persoonlijke verzorging
  • Je post en administratie

Het is maar net wat je nodig hebt en waar je behoefte aan hebt. Ik vind het belangrijk om jou in je waarde te laten. Daarmee bedoel ik dat ik het belangrijk vind dat je zo zelfstandig mogelijk bent en dus niet afhankelijk. Dus wat je zelf kunt moet je zoveel mogelijk zelf blijven doen. Natuurlijk ondersteun ik je hierbij. Ook bij kinderen en hun ouders en bij volwassenen die niet zelfstandig wonen kom ik thuis. Ik ondersteun je dan bij dingen die je lastig vindt en waarbij je hulp nodig hebt. De begeleiding wordt per uur geboden en is afhankelijk van je situatie.

Werkwijze

Voor de individuele begeleiding is het wel nodig dat je een PGB (persoonsgebonden budget) hebt. Eerst is er een kennismakingsgesprek daarna maken we afspraken over de begeleiding. Bijvoorbeeld wat er gedaan moet worden, wat je nog graag wilt leren en welke dagen/uren ik bij jou kom. Van deze afspraken maken we een overeenkomst die door alle partijen wordt ondertekend. Er wordt gewerkt met persoonlijke doelen.