De honden

Binnen Mazzeltopdogtraining worden vijf psychosociaal hulphonden ingezet.
Voordat de honden aan de slag mogen, vindt een uitgebreide keuring plaats.
De honden worden elk jaar opnieuw herkeurd.