Meteen naar de inhoud

Ervaringen

LIANE

liane was, na een periode van 4 jaar het slachtoffer te zijn geweest van treiterijen op school, vastgelopen op een M.B.O. opleiding kok.
Zij deed een oriëntatiejaar op een R.O.C. in Arnhem en wilde de laatste drie maanden van dit oriëntatiejaar stage lopen bij een adviesbureau voor hondengedrag.
Liane had 1½ maand nodig voordat zij ertoe kwam een kennismakingsgesprek te regelen met het stagebedrijf.
Tijdens haar snuffelstage van ongeveer 1½ maand, deed zij een intensieve vorm van de TOPDOG training.
Na 3 weken belde Liane’s mentrix van school het stagebedrijf met de vraag: “Wat doen jullie met dit meisje? In het verleden spijbelde zij twee dagen per week of was ziek. Tijdens de dagen dat zij op school was, sprak zij nauwelijks en deed niets. De afgelopen twee weken komt zij de terugkomdagen trouw naar school, doet actief mee tijdens de lessen en vertelt enthousiast over de hond die zij tijdens haar stage begeleidt”. Liane is na het oriëntatiejaar gestart met een opleiding dierverzorging in Nijmegen.
Haar leerprestaties zijn goed en zij wordt niet gepest.

Mark

Mark was een verlegen jongetje, met zwakke leerprestaties in het tweede jaar van een V.M.B.O opleiding.
Hij bleef zitten aan het eind van het schooljaar. Toen hij via een hanggroep betrokken raakte bij een jeugdbende, sloeg zijn kwetsbare en verlegen gedrag om in impulsiviteit en agressie.
Aan het eind van het gedoubleerde tweede jaar werd hij van school verwijderd en kon niet naar het derde leerjaar. Na een agressie – regulatietraining als onderdeel van een hulpverlening bij JEKK, een verblijf van 3 maanden in een time-out klas en een TOPDOG training, kreeg hij een kans alsnog aan het derde leerjaar van zijn opleiding te beginnen.
Mark heeft in een periode van twee maanden, zijn achterstand van het eerste kwartaal ingelopen. Hij scoorde gemiddeld hoger dan een zeven en conflicten kwamen nog nauwelijks voor. Bij een meningsverschil bleef zijn gedrag binnen sociaal acceptabele proporties, terwijl hij leeftijdsadequaat en bovengemiddeld weerbaar gedrag vertoonde.

Rik

Rik (9 jaar) was een jongen met niet gediagnosticeerde w.s. a.d.d. en p.d.d.-nos.
Hij kon zich op school heel slecht concentreren, stond een beetje naast de groep en kon ook thuis moeilijk contact maken met mensen en onderhouden. Hij moest op school aan een tafeltje alléén naast de juffrouw zitten, werd erg veel gecorrigeerd op zijn onvermogen haar mond te houden en hij kreeg zijn werkjes niet af, die er daarnaast ook erg onverzorgd uit zagen.
Spelen deed hij alleen. Hij werd op basis van zijn uiterlijk en op basis van zijn wel erg solistische gedrag geregeld gepest. Halverwege de Topdogtraining bleek zijn concentratievermogen meer dan verdubbeld. Hij kreeg zijn werkjes af en hoorde bij de snellere leerlingen. Daarnaast werd hij socialer: hij ging contact leggen en onderhouden met klasgenootjes. Hij speelde niet langer alleen. De pesterijen verdwenen volledig. Het viel zijn tante Agnes op dat Rik heel veel minder claimend werd en èchter en aardiger.

Nora


Nora (10 jaar) was een geadopteerd meisje in een pleeggezin. Zij had een hechtingsstoornis.
Nora trachtte mensen in haar sociale omgeving te “pleasen” met van alles en nog wat.
Wanneer bleek dat zij haar beloftes niet waar kon maken, bedacht zij “leugentjes om bestwil”…. Zij bracht zichzelf hiermee geregeld in de moeilijkheden.
Nora raakte verstrikt in allerlei leugens. Verder liet zij zich strikken voor allerlei activiteiten, waar zij geen tijd voor had of die zij niet waar kon maken, waarna zij weer leugens gebruikte om falen te vergoelijken. Nora’s probleem was in de dagelijkse praktijk van het leven samen te vatten als: Een groot onvermogen nee te zeggen en voor zichzelf op te komen.
Vanaf halverwege de Topdogtraining ontwikkelde Nora het vermogen “nee” te zeggen en realistischer gedrag te vertonen in de omgang met leeftijdsgenoten. Voorts liet zij zich niet langer sturen door een 8 jaar oudere broer uit het gezin. Haar concentratievermogen verbeterde, waardoor haar leerprestaties op school vooruit gingen.

Jacquelien

Jacquelien was een gescheiden moeder met drie kinderen. Zij was onzeker en pedagogisch inconsequent. Het gevolg hiervan was, dat haar kinderen haar niet serieus namen en het gedrag vertoonden zoals de kinderen in de film “Schatjes”. Wanneer Jacquelien boodschappen ging doen moest zij, voordat zij wegreed, controleren of haar auto niet aan de garagedeur bevestigd was. Wanneer zij terug kwam van boodschappen doen, moest zij goed kijken of er geen “valkuil” gegraven was. Wanneer zij een deur opende, diende zij goed te kijken of er geen emmer water op de deur stond. Haar kinderen waren volledig \rlosgeslagen. Jacquelien was wat driftig. Zij neigde ertoe snel en hevig boos te worden, te dreigen met gruwelijke straffen, maar deze vervolgens niet waar te maken. Na vier sessies TOPDOG training werd zij rustiger en meer zelfverzekerd. Halverwege de TOPDOG training vertelde zij dat het geruzie thuis voorbij was en aan het eind van de training bleek dat het pedagogisch klimaat was genormaliseerd.