Meteen naar de inhoud

Over Topdog

Topdog methodiek

De Topdog hondenSOVAtraining is een hulpverleningsmodule waarbij een hond wordt ingezet als co-trainer. De training is ontwikkeld naar voorbeelden uit het Animal Assisted Therapy (AAT) model  en is  vooral geschikt voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met problemen op het gebied van zelfvertrouwen, zelfbeheersing en weerbaarheid. Topdog hondenSOVAtraining is ontwikkeld in een samenwerking van orthopsychiatrie (een samenwerking GGNet en Lindenhout Zutphen), Lindenhout regio Achterhoek en hondenadviesbureau Mens & Hond Consultancy.

AAT is een doelgerichte interventie, waarbij een dier dat aan specifieke criteria voldoet, deelneemt aan een behandelproces.

AAT beoogt een verbetering in het psychische, sociale, emotionele, gedragsmatige, cognitieve en/of fysieke functioneren van de deelneemer. In de AAT wordt er met verschillende diersoorten gewerkt, waarbij honden en paarden veruit het meeste worden ingezet. De honden die Mazzeltopdogtraining inzet zijn getest op veiligheid en betrouwbaarheid. Zij zijn getraind om hun taak als psychosociaal hulphond naar behoren uit te voeren.

Algemene doelstelling van de module Topdog is het samenbrengen van mens en dier in een proces van vooruitgang en het voor de cliënt inzichtelijk maken van het verband tussen het eigen gedrag en de weerslag hiervan op het gedrag van de hond, door middel van feedback en spiegeling van de eigen houding en gedrag. Gedragstherapeutische principes worden aangeleerd en toegepast door het aan- en afleren van gewenst en ongewenst gedrag. Door dit inzicht en door het aanbieden van gedragsoefeningen wordt meer controle verkregen op de gedragskeuzes. Daarnaast dient de module ter vergroting van het observatievermogen, het afstemmen op de ander, zelfcontrole en in het algemeen het vergroten van het zelfvertrouwen door middel van het opdoen van succeservaringen. Mijn vijf honden hebben allen een verschillend karakter, ze zijn bovendien verschillend van grootte. Hierdoor kan een passende matching gemaakt worden tussen cliënt en hond.

Omdat de module bedoeld is voor jongeren (lees ook kinderen 12- en volwassenen! Dit geldt voor de hele website) met diverse problematiek, zullen de jongeren binnen de module individuele doelen aandragen die zij willen bereiken. De module kan tenslotte ook als doel hebben de weerstand van de cliënt tegen verdere hulpverlening te verminderen.

Het hele team

De hulpverleningsmodule wordt ingezet als

 • Sociale vaardigheidstraining
 • Weerbaarheidstraining
 • Agressie-regulatietraining
 • Motivatietraining
 • Zelfinzicht-training

Specifiek richt de Topdog methodiek zich op de volgende doelen

 • Verminderen van internaliserende en/of externaliserende problematiek
 • Opheffen van knelpunten in de ontwikkeling
 • Leren omgaan met eventuele beperking
 • Herstel van basisvertrouwen en opening creëren tot aangaan van nieuwe verbindingen
 • Het (her)openen van de sociale fase van het leerproces
 • Het werken in een ander soort hulpverleningscontext
 • Fysiek contact
 • Het verleggen van emotionele grenzen
 • Een transformatieproces van zorg krijgen naar zorg geven

De te verwachte effecten op psychopathologie

 • Depressie; de hond verleidt de cliënt mee te doen in het ondernemen van actie. Je gaat je goed voelen door iets te ondernemen en daarmee verminder je het sombere gevoel.
 • Autisme; een hond is uitstekend geschikt om basale contactlegging aan te leren. De hond zoekt contact met de cliënt, waarbij er weinig eisen gesteld worden aan de vorm waarop de cliënt reageert op de toenadering.
 • Verlegenheid en faalangst; verlegen jongeren hebben snel overwicht bij honden omdat hiervoor bij honden geen woorden nodig zijn. Je hebt rust, bedachtzaamheid en zelfverzekerde lichaamstaal nodig. Dit kunnen verlegen jongeren heel snel leren.
 • Angst; een hond interpreteert angstig gedrag al spanning bij een roedelgenoot. Zij gaan zich clownesk gedragen om de spanning op te lossen. Angstige jongeren worden afgeleid door dit clowneske gedrag. Zij kunnen in de omgang met een hond angst leren relativeren door plezier te hebben in de actie met de hond en de vrolijkheid en onbekommerdheid van het dier.
 • ADHD; beweeglijke kinderen kunnen zich met een hond uitleven en ervaren dat de hond hier plezier in heeft. De enthousiaste houden van de hond en het eindeloze vermogen te spelen verhoogt het zelfgevoel en zelfvertrouwen.
 • Agressie; honden gaan pragmatisch met agressie om. Agressie hoort bij het leven. Honden zijn niet bang voor agressie en zij verwerpen het niet. Ze gaan er mee om. Psychosociaal hulphonden beschikken over een groot scala gedragingen om agressie te remmen. Veel agressieve en impulsieve jongeren gaan wel respectvol met dieren om. In deze omgang kunnen ze zachte gevoelens hebben en uiten waar dit in de omgang met mensen niet (altijd) lukt. Een hond kunnen begeleiden bevordert bij agressieve jongeren zelfvertrouwen en zelfgevoel en bevordert tevens enige basale zelfbeheersing.
 • Hechtingsproblematiek; door het voorwaardelijke karakter van de hond zal de jongere ervaren dat het makkelijk is om vertrouwen te leggen met een dier.
 • Psychotisch gedrag; honden herkennen extreme angst en spanning en zullen zich opwerpen deze op te lossen door actie te ondernemen. Zij verstaan echter de verbale uitingen niet en zullen daar ook niet op reageren.

(bron: Mens & Hond Consultancy, met dank aan CoHond)